చెర "సాక్షి"గా చెలిమి..!    పొత్తు ఖాయం:పవన్
టిడీపి  - జన సేన పొత్తు -బిజెపి కల్సివస్తుందని ఆశాభావం
ఆరోగ్య శ్రీ ఇ కెవైసి  తప్పని సరి --కలెక్టర్ సిక్తా పట్నాయక్
మిషన్ అరెస్ట్