పూలే సిద్ధాంతం నేటి అవసరం
ముందస్తు కెళితే కెసిఆర్ పరిస్థితి ఏమిటి ?
వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేసిన బాబా  రాందేవ్ - మహిళల అగ్రహం
హనుమకొండ జిల్లా సమగ్ర స్వరూపం ఆవిష్కరణ