వ్యవసాయ రంగాన్ని పారిశ్రామిక రంగంగా చట్టం చేయాలి
శాంతి కోసం నీరు - జల దినోత్సవం సందర్బంగా కిట్స్ లో సెమినార్
నన్నెందుకు అరెస్ట్ చేశారనేది ప్రశ్నగా మిగిలి పోయింది- అరవింద్ కేజ్రీ వాల్
 స్వయం పాలన దిక్సూచి కామ్రేడ్ కుంజ రాము యాది సభ (మార్చ్ 27 న వర్ధంతి)