ప్రైవేటు వైద్యంపై సర్కార్ వేటు  -  ససేమిరా అంటున్న వైద్యులు
జూన్ 10 నుండి రాజ్ భవన్ లో గవర్నర్ ప్రజాదర్బార్
ముగ్గురు అన్ లైన్  క్రికెట్ బెట్టింగ్ రాయుళ్ళ అరెస్ట్
అత్యాచార కేసులో ఆరుగురు అరెస్ట్