అంతర్వేదిలో నూతన రథాన్ని ప్రారంభించిన ఎపి సీఎం జగన్
పోలీసులు  చెప్పి నట్లు ఫిర్యాదు రాసాను - నిందితులను మార్చారు - వామన రావు తండ్రి కిషన్ రావు
అజ్మీర్ దర్గాకు చాదర్ సమర్పించిన సిఎం కెసిఆర్
దేశంలో మొదటి సారిగా ఓ మహిళ ను ఉరి తీయ బోతున్నారు ?